"Temnota vede k samotě, nejhlubší opuštěnosti..."

Star Wars: Dvě cesty zla - film

Star Wars: Dvě cesty zla - Titulní stránkaFilm

Od zrození prvního GALAKTICKÉHO IMPÉRIA uplynulo teprve pět let. Císař však již začíná rozvíjet svou vizi Impéria, jemuž by mohl vládnout pouze prostřednictvím nezměrné moci své vůle a zástupů podřízených služebníků temné strany.

A tak zatímco Inkvizitoři pro něj stíhají a pokřivují poslední rytíře Jedi, císař tajně posílá své další vyslance zla, aby mu přivedli mnohem mocnější i nebezpečnější učedníky - ztracené uctívače temné strany, osamělé poustevníky, jejichž původní mistři byli v průběhu let rozptýleni a zapomenuti. Právě oni by mohli být klíčem k poznání těch největších tajemství Síly....

Snímek zobrazuje krátkou smyšlenou epizodu ze zatím nepříliš prozkoumaného období světa Star Wars. Republika padla a byla velmi záhy nahrazena Impériem. Císař Palpatine, jehož pozornost byla až doposud zaměřena na co nejsnazší převzetí moci, teprve teď začíná s rozšiřováním své temné armády. Darth Vader je jen veřejnou postavou, která se nachází na vrcholu pyramidy. Pod ním jsou množství oddaných služebníků, sloužících věrně imperátorově vůli a spravujících jeho rozsáhlé sbírky.

V těchto sbírkách se nachází mnoho okultních předmětů z dávných dob. Některé z nich již nejsou ničím jiným než trofejemi, mnohé však také skrývají strašlivé síly. Jeden předmět však císařovi stále chybí. Je to jeden z posledních kamenů do mozaiky, po jejím složení před Palpatinem vyvstane jako jasný obraz jeho dlouhodobý cíl. Něco, co bylo jeho cílem ještě před tím, než se stal pánem galaxie. Ovládnutí tajemství věčného života.

V této chvíli mu Síla přihrála do rukou mladého Kerika. Kromě svého nadání, které je značné, totiž oplývá i neméně zajímavou historií. Císař proto Kerika vysílá zpět tam, kde zanechal svého předchozího mistra i přítele. Vysílá ho na cestu, ze které se již nemusí vrátit. Pokud však uspěje, zisk pro císaře bude o to větší...


© Darth Orbyd 2007