"Lidé jako my nemají přátele."

Star Wars: Dvě cesty zla - postavy

Star Wars: Dvě cesty zla - Titulní stránkaPostavy

KerikKerik byl vždy nezávislejší než Ancelot, během výcviku často oponoval svému učiteli, lordu Ramovi. Přestože byl o něco starší než Ancelot, tak mu často podléhal ve vzájemných měření sil, což ještě zvyšovalo jeho pocit odcizení a žárlivosti. I tak však byl Ancelotovi v rámci možností věrným druhem. Když lord Ram náhle zemřel a Kerik byl najednou svobodný, byl pro něj přílet pašeráků na Ziost takřka malým zázrakem. S nimi se chvíli potuloval po galaxii, aby byl nakonec dopaden Inkvizicí krátce poté, co v jedné hospodské rvačce nešikovně sežehl svého soupeře sílovými blesky. Zubožený a vyděšený se tak ocitl před Palpatinem a ke svému obrovskému překvapení přežil. Od prvního okamžiku věděl, že se setkal s mocí, kterou v životě nepotkal a jíž se Ramovy nauky nemohly rovnat. Přijal proto s vděkem úděl císařova služebníka. Když jej ovšem po čase Palpatine vyslal zpět na Ziost, začala jeho mysl přepadat skleslost. Vzpomněl si na svou zradu vůči Ancelotovi. Věděl, že to je právě jeden z důvodů, proč tam byl císařem vyslán - na zkoušku ohněm. Zpět se vrátil na první pohled jako vítěz, ovšem tento zážitek jej měl navždy změnit a zasadit v něm zárodek nedůvěry k císařově osobě i k sobě samému.

AncelotAncelot byl kdysi lordem Ramem zachráněn před smrtí hladem, již od té doby se tedy táhla jeho bezmezná oddanost k němu. V Kerikovi našel během výcviku na liduprázdné planetě jediného a dobré společníka, který mu pomáhal překonat Ramovy náročné metody studia. Když Ram skonal a Kerik uprchl, zhroutil se mu svět. Bezcílně bloumal po Ziostu, utápějící se v bezmoci. Tato neuvěřitelná muka v něm jednoho dne vyvolala něco zcela rozdílné od všeho, co kdy před tím poznal. Dokázal se zříct zla a rozplynul se ve světle Síly. Na Ziostu však zůstal jeho duch, který zde čekal do okamžiku, kdy jej měl vyvolat Kerikův návrat. V něm zůstala skryta podstatná část jeho osobnosti, obsahující i stopy po utrpení způsobeném Kerikem. Přesto se přízrak snažil přivést Kerika ke světlu.

CísařCísař dokončil transformaci Republiky v Impérium, proto se nyní může volně věnovat svému koníčku, pěstování temné strany. Vždy uměl nalézat skryté zdroje, které by mu mohly být ku prospěchu. Podobně je tomu tak i s Kerikem, který se císaři kdysi dostal pod ruku. Kerik totiž až příliš viditelně užíval své schopnosti, což nemohlo ujít Inkvizici. Císař v něm sice napoprvé spatřil velmi talentovanou bytost, avšak ještě větší vzájem v něm vzbudila jeho minulost, která se nakonec stala hlavním důvodem, proč se rozhodl Kerika nechat naživu. Podrobil jej základnímu výcviku, mírně zdeformoval jeho vůli a hlavně mu vštípil své zásady pohledu na temnou stranu. V předtuše velkého objevu jej vyslal na místo, kde jeho minulost stále žila. Po Kerikově návratu nicméně uznal i jeho osobní kvality, zvláště když mu vynesly cenný příspěvek do jeho sbírky a znalostní základny, který nakonec vyústil v obrovský úspěch: přenášení vlastní mysli do klonů.

Lord Ram byl pokračovatelem vedlejší sithské tradice, který byl podobně jako jeho učedníci Kerik a Ancelot učen na planetě Ziost. Byl zcela oddán naukám svých předchůdců, což se projevovalo kladením obrovského důrazu na setrvání v utajení, svébytnost a nezávislost. Dodnes není zcela jasné, proč se rozhodl zároveň učit dva žáky. Ale snad to bylo proto, aby v nich vyvolal žárlivost a tím posílil jejich hněv. U svých žáků (především u Ancelota) dokázal vzbudit obrovskou oddanost. Přestože podle vzpomínek obou učedníku již zemřel, je jeho skutečný osud zahalen pochybnostmi.


© Darth Orbyd 2007